Timeprisen er 600,-kr + moms (750,-kr inkl.).

De fleste byggesager skulle kunne ordnes på forholdsvis få timer og det er derfor mit politik:

 • at korte indledende møder omkring projekter ikke afregnes.
 • at der ikke faktureres for en enkelt byggesag for over 2.500,-+ moms (for ansøgning og færdigmelding), uden der først foreligger en skriftlig aftale herom.
  Der kan selvfølgelig være sager som kræver en større indsats - men så vil det for det meste stå klart ved opstart og aftale træffes.
 • Opmåling , skitser og andet tegnearbejde afregnes særskilt efter medgået tid.
 • Kørsel afregnes med 5,-kr/km + moms og ingen timebetaling.
 • Betalingsfrist - første bankdag efter 14 dage.
 • Ved manglende betaling pålægges 5% for hver rykker.
  • Ønsker ikke at bruge negativ tid på at kradse fakturaer ind.
  • Er der forhold som du/I ikke er tilfreds med, så tager vi en snak og løser det.
  • I sidste ende (to rykkere) sendes sagen modvilligt til DANA's inkassofirma uden yderligere efter anden rykker.
 • Færdigmelding af byggesager forudsætter at du levere den nødvendige dokumentation for lovligheden af det udførte, eller træffer aftale med mig om at stå for dokumentationen.

Der faktureres løbende for hver måned.