Tilfredse kunder er meget vigtigt for mig - bygget på åbenhed og ærlighed.

Med baggrund i den erfaring som jeg har inde fra det kommunale system, så vil mit primære arbejdsområde komme til at ligge på at hjælpe håndværksmestre, rådgivende virksomheder og private med at komme igennem den offentlige proces, (som i dag næste altid er nødvendig) så nemt som muligt.

Jeg kan med min erfaring, hjælpe med at en bygherre får sine ønsker igennem, og lige så vigtigt, sikre at der ikke spildes ressourcer på projekter som ikke kan lade sig gøre.
Skulle en bygherre ønske at søge selv om min vurdering ikke er helt positiv, så bliver det for bygherren en kalkuleret risiko.

Det er min overbevisning og erfaring at jeg kan sikre at det ansøgningsmateriale som indsendes kan være optimeret til hurtig sagsbehandling.
Endvidere kan jeg sikre at der ikke bliver skrevet noget som kan misforstås og sætte bremser for en tilladelse.

Jeg holder løbende dialog møder med kommunerne - For mig er det vigtig at vi arbejde sammen og ikke imod hinanden.
Kommunerne og jeg skulle gerne have det samme mål - de skal have tilfredse borgere og jeg skal have tilfredse kunder.

Jeg udfører ikke projekteringsarbejde - men kan fint lave mindre skitse tegninger til ansøgninger og mindre projekter.