INFO OM GDPR

Struer den : 1-7-2019

Sådan behandler Bjerre Byggerådgivning (BB) dine data

1. Der skal gives samtykke

Virksomheder må ikke behandle de personlige data om en enkeltperson, medmindre personen frivilligt har givet specifikt, informeret og entydigt samtykke herom enten i en erklæring eller ved en klart bekræftende handling.

BB opbevarer kun følgende informationer omkring kunder:
* Kontaktinfo Navn, Firmanavn, Adresse, Telefon, Mailadresse og Hjemmeside.
* Mailkorrespondance
* Tilbud, ordre og faktureringer

2. Retten til adgang
Dette betyder, at personer har ret til at få adgang til deres personlige data og efterfølgende til at få at vide, hvordan virksomheden bruger deres data. Virksomheden skal udlevere en kopi af de personlige data, gratis og i elektronisk form, hvis en person beder om det.

Du har til enhver tid ret til at kontakte BB og få en kopi af de data der ligger omkring dig / din virksomhed i elektronisk eller papirform.

3. Retten til at blive glemt
Hvis en person ikke længere er kunde, eller hvis han/hun tilbagetrækker sit samtykke til, at virksomheden må bruge de personlige data, har personen ret til at få sine data slettet.

På anmodning vil BB staks slette de informationer som ligger, bort set fra det som af hensyn til andre regler ikke må slettes – her regnskabsdata.

4. Retten til dataoverførsel
En person har ret til at få overført sine data fra en serviceudbyder til en anden. Og det skal ske i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format.

Som under 2

5. Retten til at blive informeret
Dette gælder enhver form for indsamling af data, som foretages af virksomheder, og personerne skal informeres, før indsamling af data sker. Personerne skal aktivt tilvælge (opt-in), at deres data må indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må ikke være underforstået.

6. Retten til at få oplysninger tilrettet
Dette sikrer, at personer kan få deres data opdateret, hvis den er forældet, utilstrækkelig eller forkert.

7. Retten til at begrænse behandling
Personer kan frabede sig, at deres data anvendes til databehandling. Data må fortsat gerne opbevares, men ikke anvendes.

8. Retten til at gøre indsigelse
Dette inkluderer retten til at få stoppet brugen af data til markedsføringsformål. Der er ingen undtagelser til denne regel, og al brug af personens data skal stoppe, så snart en indsigelse modtages. Der skal informeres tydeligt om denne rettighed, når kommunikationen med en person indledes.

9. Retten til at blive underrettet
Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere en persons personlige data, har personen ret til at blive underrettet indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.

Skulle det mod forventning blive aktuel, så er BB forsikret mod datakriminalitet og i samråd med forsikringsselskab vil du løbende blive orienteret hvis noget utilsigtet skulle ske.

10. Opbevaring af data
Kontaktinformationer ligger kun i en lokal krypteret database.
Mails ligger hos cHosting.dk
Tilbud, ordre og fakturering (regnskab) ligger hos e-conomic.dk

11. Klage
Ønsker du at klage over BB’s behandling af dine data, kan dette ske efter denne vejledning. https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/